Privacybeleid

1 ) Website – www.freekhakvoort.com

1.1) Waarborgen Privacy.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.freekhakvoort.com is een belangrijke taak. Daarom staat er in het privacybeleid omschreven welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

1.2) Toestemming.

Door de informatie en de diensten op www.freekhakvoort.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

1.3) Vragen.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Freek Hakvoort, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is film@freekhakvoort.com.

1.4) Monitoren gedrag bezoeker.

www.freekhakvoort.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

1.5) Gebruik van cookies.

www.freekhakvoort.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

1.6) Cookies uitschakelen.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


2) Freek Hakvoort Film – Zakelijke contacten.

2.1) Gegevens die we verzamelen.

Om administratie, zoals; facturen en offertes te kunnen opstellen zijn gegevens nodig, zoals (bedrijfs)naamgegevens, naamgegevens contactpersoon, e-mailadres, adresgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer, telefoonnummer en eventueel IBAN- en BIC-nummers. Eventueel kan er om aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarnaast worden er tijdens video-opnames beeldmateriaal verzameld, naar aanleiding van een opdracht van een klant of regisseur.

2.2) Waarom we uw gegevens nodig heb en hoe we deze gebruiken.

We vertrouwen op een aantal wettelijke grondslagen om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

 • Waar nodig om diensten te verlenen, zoals wanneer we uw gegevens gebruiken om een factuur op te stellen, een offerte op te stellen, om klantenservice te bieden of om bijvoorbeeld geschillen te beslechten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u op elk moment kunt intrekken.
 • Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw facturen indien vereist door de belastingwetgeving.
 • En voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van mijn diensten. We gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen en in onze legitieme belangen voor het verbeteren van onze diensten.

2.3) Gegevensuitwisseling en openbaarmaking.

De gegevens van onze klanten zijn belangrijk voor onze onderneming. Freek Hakvoort Film verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We delen uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

 • We schakelen bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten te leveren, zoals bijvoorbeeld andere creatieven of bijvoorbeeld adresgegevens voor postbedrijven. We zullen uw persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
 • Als wij onze onderneming verkopen of een fusie aangaan, kunnen we uw gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
 • Naleving van wetten. We kunnen uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

2.4) Het bewaren van data.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u onze diensten te leveren en zoals beschreven in het privacybeleid. We kunnen echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om zo onze overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaren we bedrijfs- en persoonlijke-gegevens 4 jaar. Daarnaast wordt beeldmateriaal 2 jaar bewaard.
De gegevens worden digitaal, versleuteld bewaard. Gegevens met betrekking tot administratie, zoals; facturen, offertes, e.d., worden bewaard in een online boekhoudpakket waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Beeldmateriaal en gegevens die nodig zijn voor het ontwikkelen van een project, worden op opslagmedia bewaard en tevens gedurende de looptijd van een project als back-up in een clouddienst.
Het beeldmateriaal op de opslagmedia blijft 2 jaar bewaard.
Back-ups van projecten op clouddiensten worden – binnen 2 maanden na de looptijd van een project – verwijderd.
Eindmontages worden opgeslagen op opslagmedia en geback-upt in een clouddienst.
Eindmontages kunnen na goedkeuring worden gepubliceerd en tevens worden gebruikt als portfolio op onze website.

2.5) Uw rechten.

Inwoners van de EU hebben een aantal rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:

 • U heeft mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. U kunt daarvoor via onderstaande link contact met ons opnemen.
 • Inzien, wijzigen, beperken, verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Freek Hakvoort Film en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar film@freekhakvoort.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Freek Hakvoort Film wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • U kunt bezwaar maken tegen: (1) verwerking van sommige van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen en (2) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
 • Klachten. Als u zich zorgen over het gebruik van uw gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heeft u het recht om dit bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

2.6) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Freek Hakvoort Film neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: film@freekhakvoort.com

2.7) Hoe kunt u contact opnemen?

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Freek Hakvoort van Freek Hakvoort Film, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.
(Please use this e-mail link to ask for an English version of our Privacy Policy).